I sluchově postižení se dovolají na tísňovou linku

Již odmalička je nám vštěpováno, že existuje tísňová linka, na kterou se můžeme v nouzi kdykoliv obrátit. Číslo 150 a 112 zná většina dětí již v první třídě. Stačí vytočit číslo a operátor vás vyslechne a vyšle pomoc. Pro většinu z nás jednoduchý proces, ale jsou mezi námi lidé, kteří nejsou schopni, vzhledem k svému postižení, tísňovou linku klasickým způsobem využít. Nahlásit například zdravotní problém, dopravní nehodu či mimořádnou událost je pro neslyšící občany problematické.

Právo dovolat se na tísňovou linku má každý občan republiky. V případě osoby se sluchovým postižením se ale situace velmi komplikuje, protože neslyšící se nemůže s operátorem domlouvat přes zvukové zařízení, jakým je telefon.

Zde mají neslyšící osoby možnost registrovat své mobilní číslo, které následně mohou používat formou sms zpráv a spojit se tak v tísni s operačním střediskem.

Jméno
Příjmení
Ulice
Číslo popisné
Město
PSČ
Číslo průkazu ZTP
Mobilní telefon +420
E-mail

Po zaregistrování dostanete autorizační sms